Mr. NAM NGUYỄN - CÔNG TY ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ ADAMAS

Mr. NAM NGUYỄN

 • Cử nhân mỹ thuật ứng dụng thuộc đại học Mỹ Thuật TP. HCM.
 • CN khóa đào tạo quản lý Tiếp thị bán hàng.
 • Chuyên gia quản lý & khai thác bất động sản tập đoàn Nam Long.
 • Giám đốc phát triển dự án & Quan hệ đối ngoại Thắng Lợi Group.
 • Giám đốc phát triển kinh doanh hệ thống ngoại ngữ ReadingStar VN thuộc tập đoàn KVS-Korea.
 • Chuyên gia cố vấn của Guidepoint toàn cầu.
 • Thành viên cao cấp mạng lưới cộng đồng NPO Google Việt Nam.
 • Giám đốc kinh doanh Nam Việt.
 • Giám đốc S&M Asset Việt Nam.
 • Đồng sáng lập học viện công nghệ KRC.
 • Quản trị hệ thống TCL quốc tế của PearsonVue.
 • 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS và lĩnh vực khác.