Hồ Vân Long - CÔNG TY ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ ADAMAS

Hồ Vân Long

  • Cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế đại học Fontys-Hà Lan.
  • MBA-Supply Chain Management, Linnaeus University, Thụy Điển.
  • Giám đốc kinh doanh Phát Đạt Group.
  • Giám đốc phát triển kinh doanh Đảo Kim Cương (Kusto).
  • Giám đốc phát triển kinh doanh học viên Soul Academy-Thanh Bùi.
  • Giám đốc điều hành thương hiệu nội thất Sonder Living Việt Nam.
  • Giám đốc phát triển kinh doanh Osho Living.
  • Chuyên gia phân tích tập đoàn Philips-Hà Lan Supply Chain.
  • Chuyên gia cố vấn của Guidepoint toàn cầu.
  • 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS và lĩnh vực khác.

 


Contact Details

Send a Message
Loading...