QUY TRÌNH MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SKYPRIME - CÔNG TY ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ ADAMAS
Quy trình mua bán bất động sản Citrine

QUY TRÌNH MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SKYPRIME

Sơ đồ quy trình

Khách hàng thể hiện sự quan tâm

Hoàn thành tiêu chí tìm kiếm bất động sản

Sắp xếp cuộc gọi hội nghị

Lên kế hoạch chuyến đi đến Cộng hòa Síp/Lịch trình cụ thể

Gặp gỡ bộ phận pháp lý của chúng tôi

Giải thích thủ tục của chương trình Định cư hoặc Quốc tịch

Họp với ngân hàng và đơn vị tư vấn thuế

Khách hàng lựa chọn bất động sản

Kết thúc quy trình

Chuẩn bị các hợp đồng liên quan đến bất động sản

Hợp đồng mua bán

Phụ lục hợp đồng mua bán liên quan đến nội thất và thiết bị trong nhà

• Quy định việc phát hành thư bảo lãnh cho toàn bộ giá trị tài sản mua

• Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán tiền mua, người mua phải nộp đơn CBI

• Trong trường hợp đơn CBI bị từ chối, tiền mua tài sản sẽ được hoàn lại và hợp đồng mua bán sẽ bị hủy.

• Trong trường hợp đơn CBI được phê duyệt, các bước thanh toán sẽ theo trình tự sau:

40% sau khi phê duyệt đơn CBI

10% sau khi hoàn thành móng cọc

10% sau khi xong phần thô

10% sau khi hoàn thành việc trát tường lòng nhà (2 lớp)

10% sau khi hoàn thành việc ốp lát tường lòng trong

10% sau khi hoàn thành việc ốp lát cách nhiệt bên ngoài

10% sau khi hoàn thành và bàn giao nhà

• Chi phí phát hành Thư bảo lãnh được chung trả bởi các bên

• Bảo lãnh ngân hàng ( trả 1 lần) quy định việc phát hành Thư bảo lãnh cho toàn bộ giá trị tài sản mua

• Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán tiền mua, người mua phải nộp đơn CBI

• Trong trường hợp đơn CBI bị từ chối, tiền mua tài sản sẽ được hoàn lại và hợp đồng mua bán sẽ bị hủy.

• Trong trường hợp đơn CBI được chấp thuận, thư bảo lãnh sẽ bị hủy và toàn bộ tiền mua sẽ chuyển cho người bán

• Thỏa thuận này được cung cấp để mở tài khoản ủy thác cho tiền đặt cọc mua tài sản

• Tài khoản ủy thác sẽ được quản lý bởi công ty ủy thác

• Căn cứ theo việc thanh toán mua tài sản giữa người mua và người bán, số tiền sau đó sẽ được chuyển toàn bộ vào tài khoản ủy thác

• Sau khi đơn CBI của người mua được phê duyệt, công ty ủy thác sẽ thanh toán 40% phí mua tài sản cho người bán

• 60% còn lại sẽ được thanh toán theo tiến độ:

10% sau khi hoàn thành móng cọc

10% sau khi hoàn thành phần thô

10% sau khi hoàn thành việc trát tường lòng nhà (2 lớp)

10% sau khi hoàn thành việc lót sàn gỗ

10% sau khi hoàn thành việc ốp lát tường lòng trong và ốp lát cách nhiệt bên ngoài

10% sau khi hoàn thành và bàn giao nhà

• Người mua sẽ phải trả phí cho công ty ủy thác

• Trong trường hợp đơn CBI của người mua bị từ chối, người mua sẽ được hoàn lại tiền mua tài sản

• Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán tiền mua, người mua phải nộp đơn CBI

• Tiền mua tài sản sẽ được đặt cọc và / hoặc chuyển khoản vào 1 tài khoản của người mua với 2 chữ ký (1 của người mua và 1 của người bán)

• Các bên ký kết sẽ ký vào các giai đoạn thanh toán tiền như sau:

40% Sau khi đơn CBI của người mua được phê duyệt

10% Sau khi xong phần móng cọc

10% Sau khi xong phần thô

10% Sau khi hoàn thành việc trát vữa lòng trong (2 lớp)

10% Sau khi hoàn thành ốp tường lòng trong

10% Sau khi ốp tường ngoài và cách nhiệt ngoài

10% sau khi hoàn thiện và bàn giao nhà

• Trong trường hợp đơn CBI của khách hàng bị từ chối, khách hàng sẽ được hoàn lại tiền mua tài sản trong vòng 10 ngày làm việc.

• Thỏa thuận được ký bởi người có thẩm quyền

• Các bên sẽ không phải trả phí.

Thời hạn: 3 năm kể từ ngày bàn giao nhà và trong thời hạn 3 năm tiếp theo

Phí: tùy thuộc vào các dịch vụ được cung cấp mỗi lần

Thanh toán: trong năm đầu tiên bàn giao nhà và sau đó vào cùng một ngày của mỗi tháng trong những năm tiếp theo

Kết thúc thỏa thuận

Khách hàng xem xét và phê duyệt các hợp đồng

Khách hàng ký vào thỏa thuận

Thanh toán cho người bán

Chi phí hợp đồng

Chi phí pháp lý

Lệ phí của chính phủ

GIÁ MUA VAT(19%) THUẾ TRƯỚC BẠ PHÍ CHUYỂN TIỀN
€2.000.000,00 €380.000,00

€3.907,50 + €2,00

mỗi bản sao

KHÔNG ÁP DỤNG