QUY TRÌNH MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CITRINE - CÔNG TY ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ ADAMAS
Quy trình mua bán bất động sản Citrine

QUY TRÌNH MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CITRINE

Sơ đồ quy trình

Khách hàng quan tâm

Hoàn thành tiêu chí tìm kiếm bất động sản

Sắp xếp cuộc trao đổi qua điện thoại

Lên kế hoạch chuyến đi đến Cộng hòa Síp/Lịch trình cụ thể

Gặp gỡ bộ phận pháp lý của chúng tôi

Giải thích thủ tục của chương trình Định cư hoặc Quyền công dân

Gặp gỡ với tư vấn thuế & ngân hàng

Khách hàng chọn bất động sản ưu tiên

Ký và thanh toán thỏa thuận đặt cọc

Đối chiếu các tài liệu cần thiết cho ngân hàng và cho các đơn đăng ký.

Chuẩn bị hợp đồng liên quan đến bất động sản

I. Hợp đồng mua bán (C.O.S)

II. Thỏa thuận giữa các bên của C.O.S. (nếu bao gồm đồ nội thất và đồ đạc)

III. Thỏa thuận bảo trì

Khách hàng có 4 lựa chọn các Phương thức thanh toán sau:

Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng (theo tiến độ)

I. Cung cấp để phát hành Thư bảo lãnh cho toàn bộ số tiền mua.

II. Bên mua phải nộp Đơn xin nhập tịch diện đầu tư (CBI) trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán mua bất động sản.

III. Nếu đơn CBI bị từ chối, số tiền mua bất động sản sẽ được hoàn lại và C.O.S sẽ bị hủy.

IV. Khi đơn CBI được duyệt, các khoản thanh toán sẽ được giải ngân theo tiến độ như sau:

40% khi đơn CBI của bên mua được duyệt

10% khi hoàn thành Phần móng

10% khi hoàn thành Phần khung

10% khi hoàn thành Lớp trát bên trong (2 lớp)

10% khi hoàn thành Ốp lát bên trong

10% khi hoàn thành Ốp lát bên ngoài và Cách nhiệt – cách điện bên ngoài

10% sau khi hoàn thành và bàn giao nhà

Chi phí phát hành Thư bảo lãnh do khách hàng thanh toán (phí bảo lãnh ngân hàng là 1% giá mua)

Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng (thanh toán một lần)

I. Phương thức thanh toán này hỗ trợ việc phát hành Thư bảo lãnh cho toàn bộ số tiền mua.

II. Bên mua phải nộp đơn đăng ký CBI trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán tiền mua bất động sản.

III. Nếu đơn CBI bị từ chối, giá mua sẽ được hoàn lại và C.O.S sẽ bị hủy.

IV. Nếu đơn CBI được duyệt, Thư bảo lãnh sẽ bị hủy và toàn bộ giá mua sẽ được giải ngân cho bên bán.

Chi phí phát hành Thư bảo lãnh do khách hàng thanh toán (phí bảo lãnh ngân hàng là 1% giá mua)

Tài khoản ký quỹ

I. Phương thức thanh toán này hỗ trợ việc mở Tài khoản ký quỹ để đặt cọc tiền mua.

II. Tài khoản ký quỹ sẽ được Một đại lý ký quỹ quản lý.

III. Sau khi Bên mua thanh toán tiền mua cho bên bán, bên bán sẽ chuyển toàn bộ số tiền vào Tài khoản ký quỹ.

IV. Sau khi Bên mua được phê duyệt đơn CBI, Đại lý ký quỹ sẽ giải ngân 40% giá mua cho bên bán.

V. 60% còn lại của tiền mua bất động sản sẽ được giải ngân theo tiến độ như sau:

10% khi hoàn thành Phần móng

10% khi hoàn thành Phần khung

10% khi hoàn thành Lớp trát bên trong (2 lớp)

10% khi hoàn thành Ốp lát bên trong

10% khi hoàn thành Ốp lát bên ngoài và Cách nhiệt – cách điện bên ngoài

10% sau khi hoàn thành và bàn giao nhà

VI. Đại lý ký quỹ được hưởng một khoản phí, do Bên mua trả (phí cho đại lý ký quỹ là khoảng €10.000)

VII. Nếu đơn CBI của Bên mua bị từ chối, Bên mua sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền mua bất động sản.

Thỏa thuận giữa các bên (tài khoản đồng sở hữu)

I. Bên mua phải nộp đơn đăng ký CBI trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán tiền mua bất động sản.

II. Giá mua sẽ được gửi và/hoặc chuyển vào tài khoản của bên bán khi có 2 người ký (một của bên bán và một của Bên mua).

III. Các Bên đồng ký phải ký các giai đoạn giải ngân tiền mua như sau:

40% khi đơn CBI của bên mua được duyệt

10% khi hoàn thành Phần móng

10% khi hoàn thành Phần khung

10% khi hoàn thành Lớp trát bên trong (2 lớp)

10% khi hoàn thành Ốp lát bên trong

10% khi hoàn thành Ốp lát bên ngoài và Cách nhiệt – cách điện bên ngoài

10% sau khi hoàn thành và bàn giao nhà

IV. Nếu đơn CBI của Bên mua bị từ chối, Bên mua được nhận lại đầy đủ tiền mua bất động sản trong vòng 10 ngày làm việc.

IV. Thỏa thuận cũng được ký bởi các Bên liên quan.

IV. Các bên không phải trả phí.

Hợp đồng mua bán

Phần sau của mẫu C.O.S:

I. Giá bán và phương thức thanh toán

II. Mô tả về bất động sản

III. Thời gian bàn giao

IV. Bảo lãnh thi công

V. Giấy phép, các Bản vẽ kiến trúc, Bản vẽ mặt bằng và Thông số kỹ thuật được đính kèm dưới dạng Phụ lục

Kết thúc giao dịch

Khách hàng phê duyệt và ký C.O.S

Khách hàng chấp thuận và ký Thỏa thuận giữa các bên

Hoàn tất thanh toán cho Bên bán

Chi phí hợp đồng

I. Chi phí pháp lý

II. Lệ phí của chính phủ

GIÁ MUA (ví dụ) Thuế VAT

(nếu là 19%)

THUẾ TRƯỚC BẠ PHÍ CHUYỂN TIỀN
€2.000.000,00 €380.000,00

€3.907,50 cộng với

€2,00 cho mỗi bản sao

KHÔNG ÁP DỤNG

• Để định cư, khoản đầu tư là 2 triệu euro; nếu khoản đầu tư được đầu tư trực tiếp vào bất động sản nhà ở, thì điều này có nghĩa là mua một bất động sản hoàn toàn mới.

• Số tiền đầu tư tăng từ 2 triệu euro lên 2,5 triệu euro chỉ khi bất động sản nhà ở sẽ mua, trước đó đã được một nhà đầu tư sử dụng cho các mục đích của Chương trình đầu tư Cộng hòa Síp (CIP).

QUYÊN GÓP
Quỹ nghiên cứu và cải tạo €75.000
Tổ chức phát triển đất đai Síp €75.000

• Khoản quyên góp bắt buộc 75.000 euro cho Quỹ nghiên cứu và cải tạo để thúc đẩy việc tạo ra một doanh nhân. Nghĩa vụ có thể được miễn trong một số điều kiện nhất định, ví dụ như khi nhà đầu tư đầu tư vào một doanh nghiệp sáng tạo (đã được Bộ tài chính chứng nhận) hoặc trong một doanh nghiệp xã hội được chứng nhận.

• Khoản quyên góp bắt buộc 75.000 euro cho Tổ chức phát triển đất đai Síp, để đóng góp cho chính sách nhà ở tích hợp, đặc biệt là cho mục đích thực hiện các dự án nhà ở giá rẻ và thực hiện các chương trình/dự luật nhà ở khác. Khoản đóng góp này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Cộng hòa Síp và khuyến khích nhận thức cao trong lĩnh vực Bất động sản.

Có 2 hình thức thuế VAT

Đối với việc mua tài sản nhà ở mới, một trong hai mức thuế suất/tỷ lệ sau đây được áp dụng cho giá mua:

A. Công ty sở hữu 19%

B. Cá nhân sở hữu 5%