Bảng Giá Lô Đất - CÔNG TY ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ ADAMAS
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CỘNG HÒA SÍP

VỊ TRÍ CÁC LÔ ĐẤT

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

FASOURI WATERMANIA WATERPARK 3.5KM

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN 50m

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

MY MALL SHOPPING CENTER 300m

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LADY’S MILE BEACH 1km

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LIMASSOL MARINA 5km

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LIMASSOL’S OLD TOWN 5km

TẤT CẢ CÁC LÔ ĐẤT MỞ BÁN

Giá €V.A.TTổng cộng €
736282.358.200448.0522.806.258
835802.327.000442.1302.769.130
937632.445.950464.7302.920.680
1034872.266.550430.6442.697.194
1130401.976.000375.4402.351.440
1232642.121.600403.1042.524.704
1332642.121.600403.1042.524.704
1432642.121.600403.1042.524.704
1531452.044.250388.4072.432.657
1635112.282.150433.6082.715.758
1740752.648.750503.2623.152.012
1836472.370.550450.4042.820.954
1936912.299.150455.8382.854.988
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 7

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
736282.358.200448.0582.806.258
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 8

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
835802.327.000442.1302.769.130

LÔ 9

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
937632.445.950464.7302.920.680

LÔ 10

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
1034872.266.550430.6442.697.194

LÔ 11

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
1130401.976.000375.4402.351.440
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 12

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
1232642.121.600403.1042.524.704
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 13

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
1332642.121.600403.1042.524.704
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 14

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
1432642.121.600403.1042.524.704
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 15

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
1531452.044.250388.4072.432.657
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 16

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
1635112.282.150433.6082.715.758
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 17

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
1740752.648.750503.2623.152.012
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 18

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
1836472.370.550450.4042.820.954
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 19

Mảnh đấtm²Giá €V.A.TTổng €
1836912.399.150455.8382.854.988
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices