HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MM2H - CÔNG TY ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ ADAMAS
FOREST CITY - MALAYSIA - HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MM2H

FOREST CITY - HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MM2H

MM2H LÀ GÌ?

Malaysia My Second Home (Malaysia – Ngôi Nhà Thứ Hai Của Tôi, MM2H) là một chương trình được quảng bá bởi Cơ Quan Quản Lý Du Lịch Malaysia và Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Malaysia cho phép người nước ngoài ở lại Malaysia trong thời gian mười (10) năm. Người nước ngoài đáp ứng những tiêu chí nhất định của MM2H có thể nộp đơn, và người nộp đơn được phép mang theo vợ/chồng, con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình và cha mẹ trên 60 tuổi.

Yêu cầu tài chính

Người nộp đơn phải có đủ khả năng tài chính để duy trì cuộc sống tại Malaysia.

Khi nộp đơn:

Những người nộp đơn dưới 50 tuổi phải chứng minh tài chính từ RM500.000 trở lên trong khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và thu nhập ở nước ngoài là RM10.000 mỗi tháng.

Người nộp đơn từ 50 tuổi trở lên chỉ cần chứng minh tài chính từ RM350.000 trong khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và thu nhập ở nước ngoài là RM10.000 mỗi tháng.

Khi được chấp thuận:

Người Có Độ Tuổi Dưới 50 tuổi

Mở tài khoản tiền gửi kỳ hạn là RM300.000

Sau một năm, người tham gia có thể rút tối đa RM150.000 cho các chi phí được chấp thuận liên quan đến mua nhà, giáo dục cho con em ở Malaysia và các mục đích y tế.

Phải duy trì số dư tối thiểu là RM150.000 từ năm thứ hai trở đi và trong suốt thời gian lưu trú tại Malaysia theo chương trình này.

Người Có Độ Tuổi từ 50 tuổi trở lên

Mở tài khoản tiền gửi kỳ hạn là RM150.000

Sau một năm, người tham gia thực hiện tiêu chí về tiền gửi cố định có thể rút tối đa RM50.000 cho các chi phí được chấp thuận liên quan đến mua nhà, giáo dục cho con em ở Malaysia và các mục đích y tế.

Phải duy trì số dư tối thiểu là RM100.000 từ năm thứ hai trở đi và trong suốt thời gian lưu trú tại Malaysia theo chương trình này.

Kết quả khám sức khỏe

Tất cả người nộp đơn và người ăn theo đều phải nộp kết quả khám sức khỏe từ bất kỳ bệnh viện tư nhân hoặc phòng khám nào đã đăng ký ở Malaysia.

Bảo Hiểm Y Tế

Những người nộp đơn thành công và người ăn theo phải có bảo hiểm y tế hợp lệ được áp dụng tại Malaysia từ bất kỳ công ty bảo hiểm nào. Tuy nhiên, điều khoản này có thể được miễn trừ cho những người nộp đơn gặp khó khăn trong việc nhận bảo hiểm y tế do tuổi tác hoặc tình trạng sức khỏe của họ.

Phí bảo lãnh Cá Nhân (Nộp Đơn Qua Người Đại Diện)

Các công ty đại diện hợp pháp sẽ thay mặt khách hàng chi trả khoản bảo lãnh cá nhân đã được chấp thuận theo Chương Trình MM2H.

Phí bảo lãnh (Nộp Đơn Trực Tiếp)

Người nộp đơn đăng ký trực tiếp phải thực hiện điều kiện về bảo lãnh tài chính. Vui lòng tham khảo bảng phí bảo lãnh cấp theo quốc tịch, mức phí từ RM200 đến RM2000.

FOREST CITY - MALAYSIA - HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MM2H

Các bước nộp đơn

Người nộp đơn cần đăng ký qua hệ thống trực tuyến, tải xuống các mẫu đơn và chuẩn bị các tài liệu cần thiết.

Có thể nộp đơn trực tiếp hoặc nộp qua người đại diện.

Trung tâm MM2H của bộ di trú sẽ gửi thư chấp thuận có điều kiện cho người nộp đơn được chấp thuận.

Sau khi nhận được Thư Chấp Thuận Có Điều Kiện:

 • Mở tài khoản Tiền Gửi Kỳ Hạn bắt buộc tại bất kỳ ngân hàng nào ở Malaysia trong khoảng thời gian một năm trên cơ sở gia hạn tự động.
 • Mua Bảo Hiểm Y Tế tại bất kỳ công ty bảo hiểm nào tại Malaysia/nộp Bảo Hiểm Y Tế được áp dụng tại Malaysia.
 • Lấy kết quả khám sức khỏe từ bất kỳ bệnh viện tư hoặc phòng khám nào đã đăng ký ở Malaysia.

Gửi các tài liệu dưới đây cho Trung Tâm MM2H của bộ di trú:

 • Chứng minh tiền gửi có kỳ hạn.
 • Hợp đồng Bảo Hiểm Y Tế
 • Kết quả khám sức khỏe.

Người nộp đơn hiện có thể xin cấp Visa Malaysia My Second Home. Chi phí là RM120/năm. Visa sẽ được cấp dựa theo thời hạn của hộ chiếu (tối đa 10 năm).

Các Tài Liệu dùng để Nộp Đơn

Đối với việc nộp đơn thông qua người đại diện, dưới đây là những tài liệu cần thiết:

Đơn Đăng Ký
(do người nộp đơn làm)

Bản sao lý lịch của người nộp đơn chính bao gồm các thông tin sau

 • Trình độ học vấn
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kỹ năng hoặc chuyên môn đạt được

Một (1) bản sao của Mẫu Đơn Đăng Ký MM2H – có thể tải xuống từ trang web MM2H

 • Lưu ý: Người nộp đơn và tất cả những người ăn theo phải điền mỗi người một bản.
 • Nếu ủy quyền cho người đại diện làm thay, thì biểu này sẽ do người đại diện chuẩn bị

Sáu (6) ảnh màu kích thước ảnh hộ chiếu

Ba (3) bản sao Mẫu IM.12 (Thẻ Tạm Trú)

 • Một (1) bản gốc – có thể tải xuống từ trang web MM2H hoặc lấy tại bộ di trú
 • Hai (2) bản Sao
 • Lưu ý: Người nộp đơn và tất cả những người ăn theo phải điền mỗi người một bản
 • Nếu ủy quyền cho người đại diện làm thay, thì biểu này sẽ do người đại diện chuẩn bị

Bản sao Hộ Chiếu/Giấy Thông Hành, lý lịch cá nhân phải có công chứng.

 • Lưu ý: nếu người nộp đơn đã làm lại hộ chiếu trong thời gian 12 tháng trở lại đây, thì phải cung cấp cả hộ chiếu mới kèm theo bản sao hộ chiếu cũ.

Tiền gửi có kỳ hạn

 • Lưu ý: Chỉ có người nộp đơn chính mới cần cung cấp, số tiền gửi tùy thuộc vào độ tuổi đăng ký

Bản sao có chứng thực Giấy Khai Sinh/giấy tờ pháp lý (nếu mang theo con/con nuôi/con riêng/cha mẹ)

Tự khai báo về tình trạng sức khỏe của quý vị/những người ăn theo – Có thể tải xuống mẫu từ trang web của MM2H

 • Lưu ý: Nếu ủy quyền cho người đại diện làm thay, thì biểu này sẽ do người đại diện chuẩn bị

Giấy xác nhận không có tiền án, tiền sự – có chứng thực từ cả hai quốc gia

Bản sao có chứng thực Giấy Chứng Nhận Kết Hôn (nếu mang theo vợ/chồng)

(Các) bản sao có chứng thực của bản sao kê ngân hàng 3 tháng gần nhất/(các) tài liệu tài chính liên quan khác chứng minh khả năng tài chính duy trì cuộc sống ở Malaysia (thu nhập ổn định ít nhất từ RM1000 trở lên.

Bản sao phiếu lương/báo cáo thu nhập 3 tháng gần nhất (nếu có)/phiếu lương hưu v.v.;

Thư ủy quyền từ người nộp đơn đến Trung tâm Malaysia My Second Home để xác minh tài liệu tài chính, công việc và tiền lương với các bên có liên quan.